Postovi

Prikazuju se postovi od travanj, 2017

Hranjive tvari koje su potrebne biljkama

Slika
Kako bi svojim biljćicama omogućili  pravilnu i redovitu ishranu važno je da se upoznate sa hranjivima koja su biljkama neophodna za uspješan rast i stvaranje obilja zdravih plodova.

Ugljik (C), kisik (O) i vodik (H) su glavne hranjive tvari koje biljke usvajaju iz zraka i tla. Pored njih postoj još čitav niz neophodnih mineralnih hranjiva koja su biljkama potrebna za pravilan rast i razvoj.
Organska tvar tla (humus), nastala razgradnjom uginulih biljaka i životinja glavni je izvor dušika, fosfora i sumpora, dok ostale hranjive tvari u tlu nastaju raspadanjem stijena koje čine matičnu podlogu tla.
Količina organske tvari u tlu utjeće na struktru tla te je osnovni izvor energije za sva mala stvorenja koja neumorno rade stvarajući plodan humus.
O količini humusa ovisi i količina raspoloživih organskih hranjiva koja su dostupna biljkama te je veoma važno iz godine u godinu zemlji vratiti dio koji smo od nje uzeli jer bi njenim nestankom došlo do katastrofalnih posljedica za čitav život …